Parkplatz Kanalstraße

Parkplatz Kanalstraße (P7) 74177 Bad Friedrichshall-Kochendorf